SOOVISAADE

Siit tellitud soovilood on eetris E-R 12:00-17:00 ja soovisaate ajal E-R 19:00-21:00, R-L 19:00-23:00.
Jaam jätab endale õiguse teha lugude osas lõplik valik ja kõike mitte mängida. Samuti piirata tellitavate soovilugude arvu!

Tellimisel on lugu Shackles feat Janine Fagan (DJ BONG MASH UP) [Not On Label] esitajalt 5&Dime, Left of the Boom

Palun sisesta andmed sooviloo juurde