SOOVISAADE

Siit tellitud soovilood on eetris E-R 12:00-17:00 ja soovisaate ajal E-R 19:00-21:00, R-L 19:00-23:00.
Jaam jätab endale õiguse teha lugude osas lõplik valik ja kõike mitte mängida. Samuti piirata tellitavate soovilugude arvu!

Tellimisel on lugu Don't Judge Me [Country Club Martini Crew 'No Rap' Remix] 10A 124 esitajalt 06. Kierra Sheard

Palun sisesta andmed sooviloo juurde